Trường Tiểu học Long Hà A phối hợp với Trạm Y tế tổ chức khám sức khỏe ban đầu cho học sinh