GIỚI THIỆU CHUNG

  QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG HÀ A

          Trường Tiểu học Long Hà được thành lập theo Quyết định số QĐ-UBND ngày 05 tháng 09 năm 1989 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phước Long tiền thân là trường Phổ thông cơ sở Long Hà. Sau 05 năm thành lập trường Tiểu học Long Hà được chia thành 02 trường Tiểu học Long Hà A  và tiểu học Long Hà B; đến năm 1996 trước sự phát triển mạnh mẽ của địa phương trường Tiểu học Long Hà A tách ra thành 02 trường Tiểu học Long Hà A và Tiểu học Long Hà C. Kể tư năm 1996 trường đã đi vào ổn định, tập trung cho việc nâng cao chất lượng dạy và học, nhiền năm liền đạt tập thể lao động tiên tiến, và xuất sắc đến năm 2007 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, năm 2008 được công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1....

 

Ban giám hiệu Trường tiểu học Long Hà A